Application are invited to all candidates who are pursuing full-time first degree at local public institution of higher learning in the following field :

[table id=1 /]

PERHATIAN:

  1. Semua permohonan hendaklah dibuat secara dalam talian (online).
  2. Sila baca dengan teliti syarat-syarat dan panduan permohonan sebelum mengemukakan permohonan [klik di sini]
  3. Hanya pemohon yang layak sahaja boleh membuat permohonan.
  4. Sila lengkapkan borang permohonan dalam talian (on-line) dengan jelas, betul dan teliti.
  5. Tarikh tutup permohonan adalah pada 30 Jun 2009, jam 12.00 tengah malam.
  6. Borang yang telah dicetak hendaklah disahkan oleh pihak universiti (TNC Akademik/Dekan Fakulti) sebelum dikemukakan ke Bahagian Biasiswa, KPT.
  7. Hanya permohonan dengan maklumat yang lengkap sahaja akan diproses. Permohonan adalah dianggap lengkap apabila pemohon menekan butang “SAH & HANTAR” dan seterusnya mencetak 1 salinan borang permohonan untuk dihantar ke Bahagian Biasiswa, KPT.
  8. Borang permohonan dan dokumen sokongan yang telah disahkan hendaklah dihantar secara pos atau serahan tangan hendaklah sampai ke Bahagian Biasiswa tidak lewat dari 13 Julai 2009 di alamat berikut :

Setiausaha Bahagian
Bahagian Biasiswa
Kementerian Pengajian Tinggi
Aras 4, Blok 1, Menara PJH, Presint 2
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62100 Putrajaya.
(u.p.: Unit Pinjaman & Bantuan Kewangan)

Malaysia Scholarship Search Terms:

  • ipta

About The Author