Program Pinjaman Pelajaran MARA Peringkat Pasca Siswazah Luar Negara 2013

Program Pinjaman Pelajaran MARA Peringkat Pasca Siswazah Luar Negara 2013 Majlis Amanah Rakyat (MARA) sebagai sebuah organisasi di bawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (KKLW) berterusan membantu kelancaran Program Transformasi Ekonomi Negara dengan membangunkan modal insan yang berupaya menyumbang kepakaran dalam 12 Bidang Ekonomi Utama Negara (NKEA). Selaras dengan motto “Keusahawanan dan Pendidikan Global”, […]

Read More